Make your own free website on Tripod.com
Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

MUSABAK

 

400 g   bra{na

200 g   ulja

 20 g   kvasca

200 g   meda

         - so

         - levak

 

      Prvo napraviti polu-te~no testo sa malo soli i kvasca. Ostavti ga dva ~asa na toplom da se odmori. Staviti ulje da se zagreje, a u posebnom sudu rastopiti med. Polu-te~no testo sipati u levak ~iji smo otvor zatvorili prstom. Levak otvorimo iznad kipu}eg ulja prave}i spiralu, zvezdu ili cvet. ^im se testo stvrdne, okrenuti ga na drugu stranu vilju{kom. Pr`enje ne sme trajati du`e od jedne minute. Zavr{iti tako da kola~ izbodemo na par mesta vilju{kom pa ga jo{ vrelog uronimo u te~an med gde ga ostavimo da odstoji jedan minut. Zatim poslu`imo toplo ili hladno.

 

      Trajanje: 40 minuta.

 

      - Umesto meda mo`emo upotrebiti qatr.

 

      - Neki boje testo u `uto dodaju}i mu prstohvat mlevenog {afrana. Mo`emo na~initi poseban levak sa otvorom koji je zup~ast: tako neki arapski poslasti~ari imaju seriju  zemljanih sudova sa razli~itim otvorima. Drugi opet upotrebljavaju kesu sa~injenu od tkanine ili plastike.

 

- U testo mo`emo dodati ~etiri istu~ena jaja i namirisati ga cvetnom vodom.

 

- Testo mo`emo sipati u malim, kratkim koli~inama brzo zatvaraju}i i otvaraju}i otvor levka. Komadi tada padaju u kipu}e ulje, dobiju oblik loptice, razdvojene jedna od druge. Zatim ih uronimo u med ili katr. To su "Sudijini zalogaj": "Lukum al-kadi".

>>>>