Make your own free website on Tripod.com
Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

ARAPSKA KAFA

Slu`i se u maju{nim {oljama koje imaju oblik ~inije i to kao izraz dobrodo{lice odmah po dolasku gosta. Svakome se kafa dosipa - najvi{e 3 {oljice po gostu. Ukoliko gost ne `eli da mu se ponovo sipa, on }e to staviti do znanja doma}inu preciznium gestom: dok se kafa nudi lagano }e zanjihati svoju {oljicu levo-desno.

 

Arapska kafa se obi~no slu`i sa urmama punjenim bademima, a prostorija treba da bude namirisana s jakim mirisom sandalovog drveta.

 

1/2       {olje zelenih zrna kafe (sirova kafa)

3         {olje vode

4         kafene ka{ike sirovog istucanog kardamona

 

Staviti zrna kafe u sud za pr`enje ili pleh za kola~e pa pr`iti u pe}nici na temperaturi od oko 180 stepeni sve dok zrna ne poprime laganu zlatno-braon boju.

 

Kafu samleti (struktura mlevenog zrna treba da bude kao i u Evropi).

 

Dovesti vodu do klju~anja pa sipati kafu. Kada voda po~ne da kuva, dodati kardamon. Skinuti sa vatre kada je kafa na granici da prekipi.

 

Procediti pa sipati u bakarnu ili srebrnu d`ezvu za slu`enje.

 

Varijacije: Radi suptilnijeg ukusa neki vole da stave ceo kardamon (u zrnu). Ina~e, koli~ina koja se upotrebljava je po ukusu onoga koji pije. Dok su u gornjem receptu koli~ina kafe i kardamona skoro iste, neko }e `eleti da upotrebi samo jedno zrno, a neko mo`da i vi{e nego je u receptu navedeno.

 

 

>>>>