Make your own free website on Tripod.com
Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

BUZURAT

1 kg      semenke iz dinje

150 g       kristal {e}era

fina tkanina

avan (ili elektri~ni mlin) 

 

Oprati i osu{iti semenke dinje. Zatim ih ispe}i u suvom tiganju na laganoj vatri, sve dok boja ljuske ne postane svetlo-braon. Pustiti da se ohladi pa istucati da bismo dobili fini prah. Uzeti tanku tkaninu, staviti u nju {aku tog praha, zavezati je pa uroniti u lon~e s vodom, ptitiskaju}i je u vi{e navrata rukom. Kada iz tkanine po~ne da izlazi bistra voda, prekinuti operaciju. Ponoviti sa drugom {akom zrna u prahu - i sve tako dok se zaliha ne potro{i. U dobijeno pi}e rastvoriti {e}er, dorbo prome{ati, rashladiti ledom i poslu`iti u ~a{ama.

 

Ovo pi}e je veoma osve`avaju}e. Ono odgovara ljudima koji su iznureni. Odmara i ja~a.

 

      Trajanje: jedan ~as.

 

- Stavljaju}i ovo pi}e u jedan aparat dobijemo sladoled veoma dobrog ukusa. Ali, te~nost treba ~esto me{ati da bi bila homogena.

>>>>