Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

RAZNJICI OD JETRE

 

 

1 kg        ov~ije jetre

2           ov~ije maramice

- so

- tuce `ica za ra`nji}e

- ro{tilj

1 kg        }umura

 

Oprati maramicu i jetru (u komadu) i staviti u cediljku da se iscede. Staviti jetru na re{etku ro{tilja i zapaliti }umur. Kada meso malo o~vrsne, skinuti ga i ise}i na kri{ke 3 cm debljine. Vratiti kri{ke da se peku na ro{tilju ne dozvoljavaju}i da se osu{e. Skinuti ih i ise}i na ~etvrtaste komade od po 3 cm Posoliti.

 

Posoliti maramice i ise}i ih na par~ad 4 cm {irine i 6 cm du`ine (uzimati samo tanke delove). Uviti svako par~e jetre par~etom maramice. Staviti na ra`nji} (4-5 par~eta na svaku `icu). Pe}i 2 strane na ro{tilju (kada se mast topi, postoji rizik od vatre. U tom slu~aju skinuti ra`nji} i posuti na vatru malo vode, a zatim nastaviti sa pe~enjem).

 

Poslu`iti bez ~ekanja da bi se izbeglo hla|enje masti.

 

- jetra mo`e biti za~injena crnim biberom i/ili kimom (ve} prema ukusu).

 

Koli~ina je dovoljna za 6-8 osoba. Priprema i pe~enje: 20 minuta.

 

 

 

>>>>