Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

SALATE I SOSOVI

>>>>

 

  

U skoro svim zemljama Bliskog istoka u ba{tama je izobilje raznovrsnog povr}a i skoro svaki obrok uklju~uje bar zelenu salatu ili salatu od povr}a. Kada to nije mogu}e nabaviti, za salatu je dovoljno nekoliko crnih maslina prelivenih sa maslinovim uljem i limunovim sokom ili tanjir povr}a iz tur{ije poput repe, karfiola ili maj~ine du{ice. Salate mogu biti presne, kao na Zapadu, ali su ~esto kuvane. 

Re~ salata na arapskom se naj~e{}e odnosi na kombinaciju ise~enog paradajza, krastavca i luka, a mo`e - i ne mora - uklju~iti i zelenu salatu. Preliv je uglavnom maslinovo ulje, sa sokom od sve`eg limuna i za~inima, mada se koristi i sir}e. 

^ak i kada je samo zelena salata pri ruci i nema drugog povr}a, dovoljno je sve`e, oprane i hrskave listove polo`iti na tanjir i jesti ih presne, bez se~enja ili dodavanja preliva za salatu ili za~ina. Pa i skromno so~ivo i jaje mogu biti pretvoreni u izvrsnu salatu. 

Salata od povr}a mo`e biti, tako|e, ulupana ili pasirana, ali su one detaljnije opisane u poglavlju o predjelima (meze) zato {to po sastavu spadaju u {iroku porodicu arapskih umaka za hleb. 

Najslavnija od bliskoisto~nih salata je svakako "tabule" (vidi), egzoti~an tanjir fino iseckanog sve`eg per{una sa burgolom (vidi) i sve`im povr}em, delikatno za~injen sa sve`om nanom i arapskim za~inima. Poslu`ena na listovima sve`e, zelene i hrskave salate - ona premo}no dominira na svakom stolu, ro|endanu ili izletu. 

Tako|e poznata salata, koja evocira nostalgi~ne uspomene na letnje dane u selu, je "fatu{a" (vidi). U pitanju je me{avina zelene salate, krastavaca, paradajza i prole}nog luka - ali njena jedinstvenost je u tome {to sadr`i i hrskave komadi}e su{enog arapskog hleba. Sve`a nana, per{un i prkos se tako|e mogu dodati - pa se sve prelije tradicionaim prelivom od limuna i belog luka. 

 

                       

TABULE

FATUSA

SALATA OD SARGAREPE

SARGAREPA SA KIMOM

SALATA OD ZELENIH MASLINA

SALATA OD CRNIH MASLINA

SALATA OD SOCIVA

SALATA OD PARADAJZA I BELOG LUKA

KISELO MLEKO U SALATI

LUK SA ZELENISEM

ZACINJENA CVEKLA

PRIRODNI SOS

SOS OD ZELENE SALATE

SOS OD PARADAJZA I BELOG LUKA

SOS SARMULA

SOS OD PINJOLA ZA RIBU

KUSKUS SOS

SOS OD TAHINA

TUM - SOS OD BELOG LUKA

Jaja>

<<<<