Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

SLATKA JELA

>>>>

 

      Veli~anstveni slatki{i Bliskog istoka su poznati u celom svetu. Baklava je jedan od njih sa kojim se ve}ina Zapadnjaka prvo upozna. Postoji oko 20 vrsti baklava, svaka sa svojim jedinstvenim oblikom i primamljivim imenom: "Jedi i zahvali se", "Gospo|ina narukvica", "Pti~je gnezdo" itd.

 

Drugi slatki{i su iz porodice halvi. To su vla`ni, glatki polu-kola~i, sa osnovom od p{enice.

 

Arapski kola~i mogu biti nadeveni vo}em ili orasima, ali se i su{eno vo}e ~esto pojavljuje bilo kao nadev bilo presovano.

 

Dobra doma}ica nikad nije bez nekoliko vrsti kola~a, torti ili drugih slatki{a pri ruci da poslu`i neo~ekivanog gosta. Ako se desi da je bez slatki{a, gosta }e poslu`iti tanjirom pomorand`i ili jabuka koje sama guli, se~e na komade i ne`no ih nudi. ^ak i onaj koji pristigne u nezgodnom trenutku, ljubazno je poslu`en sa vo}nim sokom i kola~ima, posle ~ega sledi turska kafa. Kada ustane da po|e, u ruke mu se stavljaju ~okolade.

 

Neki slatki{i su u vezi sa pojedinim praznicima ili posebnim prilikama: Puding od pirin~a se slu`i gostima kada se rodi dete, specijalni kola~ sa bademima za ramazanski bajram, poslu`avnici kadaifa ili ~inije sltaki{a od pirin~a, mleka i {e}era pojavljuju se na svakom ven~anju. Pravoslavni Libanci jedu lisnate kola~e sa medom i bademima za Bogojavljenje, a Jermeni na Bliskom istoku pripremaju specijalni bo`i~ni puding.

 

Ipak, posle obroka se najradije slu`i sve`e sezonsko vo}e, jer  subtropska arapska klima nudi u izobilju gro`|a, smokvi, nara. Na selu svako doma}instvo dr`i vo}njak, a u gradovima ~ak i maju{na porodi~na ba{tica mora imati jednu kru{ku, jabuku, kajsiju i orah.

 

 

MUHALABIJE

PIRINAC SA KARAMELOM

ZACINJENI PUDING OD PIRINCA

JEDNOSTAVNI MLECNI PUDING SA PIRINCEM

DJEVRECICI S URMAMA

NADEV OD URMI

ROMBOVI OD URMI

RAFISA OD GRIZA

PIRINAC I MLEKO NA ARAPSKI NACIN

MUHAMAS SA URMAMA

RAFISA

VATIA

AFISA

ZULABIJA

ZARIR

PRZENI RADJAIDJ

KUSKANANE

ZENOBIJINI PRSTI

KNAFA

ATAJEF

REZANCI ZA KOLACE

KOLAC OD ANDJEOSKE KOSE

GAZELINI ROGOVI

PUSLICE IZ KONSTANTINA

PALACINCI

MUSABAK

KOLAC OD SUSAMOVOG SEMENA

ZINGOL

ORASI OD TESTA

NARANDJE PRELIVENE MEDOM

SLADOLED OD LIMUNA

SIRUP

KATR

SLATKA JELA (2) >>>>

<<<<