Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

NAPICI

>>>>

photo20.jpg

"Pevacica prekrivena lica, sa tarabukom" (L.Fiorillo)

 

 

 

 

Arapsko gostoprimstvo predvi|a, kao prvi ritualni korak dobrodo{lice, da svaki gost bude poslu`en osve`avaju}im napitkom u prigodnoj ~a{i. I mada danas gazirana pi}a sve vi{e sti~u naklonost pre svega me|u srednjim gradskim slojem stanovni{tva , tradicionalni napici (na arapskom "{arabat") su uvek dobrodo{li. Pripremljeni u ku}noj radinosti od cimeta, suvog gro`|a, dudinja i svakojakog drugog vo}a - ovi bogati napici nude uistinu slasne gutljaje.

 

Najomiljenije pi}e u arapskom svetu je ipak voda. Tokom obeda Arapi ne piju ni{ta osim nje, jer im religija zabranjuje alkohol.  Neka jela, pogotovu raznovrsne kuskuse, prati arapsko kiselo mleko -leban (vidi), a po zavr{enom jelu popije se {oljica turske kafe. Ina~e, slu`enje kafe je simbol arapskog gostprimstva, tradicioanlna ceremonija koja je po~ast svakoj poseti i poslovnoj transakciji.

 

Za doru~ak, ali i posle drugih obroka, popije se nekoliko {olja tradicionalnog, veoma zasla|enog zelenog ~aja koji se slu`i u minijaturnim ~a{ama sa ru~icama. U Al`iru }e svuda i u svako doba poslu`iti svoje zvanice ~uvenim ~ajem od sve`e nane.

 

 

ARAPSKA KAFA

ARAPSKA KAFA (2)

KAFA

ARAPSKI CAJ

ZELENI CAJ OD NANE

CAJ OD NANE

CAJ OD CIMETA

BUZURAT

SALIKA

DOMACE KISELO MLEKO

NAPITAK OD CIMETA

NAPITAK OD SUVOG GROZDJA

KOZERVIRANJE HRANE >>>>

<<<<