Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

KUSKUS

>>>>

 

                           

 

 

Jedan od najpoznatijih specijaliteta zapadne arapske kuhinje (Maroko, Tunis).

 

Kuskus se lako vari zahvaljuju}i svojoj zrnastoj strukturi i kiselosti arapskog maslaca.  U principu, prehrambeni proizvodi na bazi `itarica se mnogo lak{e vare kada su u obliku zrna nego kada su u obliku testa ili pirea. Zubi, u poslednjem slu~aju, ne mogu da ga zdrobe.  S druge strane, kuskus (kao i burgol) ~uva sva svojstva zrna koje ina~e meljavina elimini{e. On u potpusnosti zamenjuje hleb. Zato se ne treba ~uditi da kuskus, u istim koli~inama, pru`a mnogo vi{e radu mi{i}a nego hleb.

 

Prezentacija kuskusa uzvanicama mora biti prijatna za gledanje. Linije i oblici mogu biti trasirani biberom, okru`eni listi~ima maslaca.

 

Kada se kuskus nalazi na meniju nekog obroka, on se uvek slu`i poslednji: posle njega dolaze samo kola~i i kafa. Kuskus se jede topao, nikad hladan.

 

Prema najstarijim izvorima i op{toj praksi sve do dana{njih dana, ljuti sos za kuskus nije obavezan u tradicionalnoj arapskoj kuhinji - suprotno onom {to se uvre`ilo kao mi{ljenje.

Najzna~ajniji momenat za uspeh kuskusa je u tome da se nikako ne produ`ava vi{e nego {to je to potrebno prvi prelaz pare kroz zrno kuskusa. Ina~e, do}i }e do lepljenja i kuskus }e se pretvoriti u testo. Slede}e kuvanje mo`e se produ`iti nesmetano sve do potpune pripreme jela. Vreme  dva kuvanja zavisi u mnogome od kvaliteta samog zrna kuskusa.

  

  

KAKO SE PRAVI KUSKUS

KUSKUS S POVRCEM

KUSKUS S MESOM

KUSKUS S URMAMA

KUSKUS SA RUZMARINOM

KUSKUS POSLEDNJEG DANA GODINE

KUSKUS U RERNI

KUSKUS IZNENADJENJA

KASKASUN

MESO (1) >>>>

<<<<