Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

KAKO SE PRAVI KUSKUS

 

500 g       srednje mlevenog p{eni~nog griza

500 g       fino mlevenog p{eni~nog griza

1         prstohvat soli

* voda

             * jedna velika ~inija od metala ili drveta

* sito sa velikim rupama

* sito sa malim rupama

* sud za kuskus

 

 

Prosejati srednje melevni p{eni~ni griz u jedan veliki sud. Levom rukom po{kropiti ga hladnom zasoljenom vodom, a desnu ruku polo`iti (prsti da budu lagano ra{ireni, a dlan malo uzdignut) na p{eni~ni griz. Pokretati ruku opisuju}i krugove uvek u istom pravcu (griz se mo`e raditi sa obe ruke). Posle nekoliko krugova, posuti {aku fino mlevenog p{eni~nog griza i opet valjati sve dok zrna kuskusa na po~nu da se formiraju. Ponoviti operaciju dodaju}i posle nekoliko krugova jedanput vode, jedanput finog griza, sve dok se zrna kuskusa fino ne zgrudvaju u male loptice, manje-vi{e fine, ve} prema `eljenoj veli~ini.

 

Sada zrna kuskusa propustiti kroz sito sa velikim rupama, a zatim prosejana zrna pustiti kroz sito sa malim rupama. Zrna koja ostanu u ovom situ su ona koja ~ine kuskus. Njih sipati u gornji deo suda za kuskus. Mala zrna koja su pro{la kroz sito su griz koji nije izra|en. Ova zrna staviti u sud i ponovo valjati kao {to je gore opisano, sve dok ne potro{ite sav p{eni~ni griz.

 

- navedene mere su dovoljne za jedan kilogram kuskusa.

             - priprema (bez kuvanja) iznosi 20 minuta.

2.jpg

1.jpg

Delovi suda za pripremu kuskusa

Kuskus s povrcem