Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

SUPE I CORBE

>>>>

"Dve arapske zene"
(Zangaki, oko 1870)

1870-dvearapskezenesepia.jpg

 

         Tokom hladnih zimskih ve~eri, hranljivi topli lonac supe predstavlja glavni dnevni obrok za mnoge stanovnike Bliskog istoka. 

S obzirom da seljaci kolju svoju stoku, oni uvek imaju kostiju za supu. Njima dodaju bogat izbor sve`eg povr}a zajedno sa mahunama, ili pirin~em ili sve`im travama iz ba{te. Tada dugotrajno kr~kanje ispunjava ku}u sa primamljivim mirisima, a lonac guste supe je uvek pri ruci da se poslu`i neo~ekivani gost. 

U zemljama gde su zarade male, supa - koja predstavlja jeftinu hranu - priprema se nekoliko puta tokom nedelje, a ~esto i za svaki ru~ak. "Mluhije" (corchorus olitorius) su jedno od nacionalnih jela u Egiptu i pripremaju se skoro svakodnevno.  Felah uzgaja nekoliko stabljika ove biljke na svom par~etu zemlje, kuvaju}i sve`e listovi leti i su{e}i ih za kori{}enje zimi. 

Mahune kao {to je crveno ili zeleno so~ivo i su{eni zeleni gra{ak upotrebljavaju se kao osnova za veoma ukusne supe, pa`ljivo za~injene odabranim travama i za~inima. 

      Jogurt-~orbe, poreklom iz Turske, do{lo su kod Arapa preko Otomanske imperije. Danas su postale sastavni deo arapske kuhinje. Jedna poznata supa se pravi od "ki{ka" koji se dobija od jogurta fermentiranog sa burgolom, zatim su{enog i izmlevenog u prah. 

Jogurt mo`e biti dodat pile}oj ili jagnje}oj ~orbi, a njegov lagano kiselkast ukus dobro se kombinuje sa je~mom ili pirn~em. Nana, paprika, limun ili jaja poja~avaju pavlakast ukus ovih jogurt-corbi. 

Priprema arapske ~orbe mo`e varirarti neograni~eno od jedne do druge zemlje, neki put i od jedne do druge doma}ice. ^orba mo`e biti crvena ili bela, pripremljena sa rezancima, drobljenim `itom ili pirin~em. Nepojmljivo je prekinuti ramazanski post i zapo~eti obed sa nemim drugim jelom osim ~orbe. 

                    

SUPA OD POVRCA

SUPA OD SPANACA I SOCIVA

SUPA OD RAKOVA

KONZOME OD PRAZILUKA

SUPA KISKE

LIBIJSKA CORBA

CORBA OD BURGOLA

MLUHIJE

HLADNA SUPA OD KRASTAVACA I KISELOG MLEKA

BAZINE

BAZINE OD OVCIJE GLAVE

BAZINE KARS

Povrce>

<<<<