Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

POVRCE

>>>>

 

Povr}e u arapskoj kuhinji nije samo jednostavan prilog mesu, ve} je po{tovana i pa`ljivo birana namirnica sa posebnim receptima za pripremu. 

Povr}e se kupuje kada je sve`e i kada su pija~ne tezge pune {arenih i miri{ljavih proizvoda. S obzirom da su `ene na Bliskom istoku bile sklone, zbog tradicije, da vreme provode uglavnom u ku}i, mu{kraci su postali stru~njaci, poput doma~ica, za pravi izbor: pre nego izjutra krenu na posao, oni primaju narud`be za ru~ak za slede}i dan i odlaze na pijacu. 

Skoro svo povr}e koje se mo`e na}i na Zapadu, raste i u arapskim zemljama, pa ~ak i povr}e koje se smatra retko, tamo je uobi~ajeno. 

Mnogi verski praznici uklju~uju ili im prethodi period posta - apstiniranja od uzimanja mesa. I ekonomski razlozi uti~u ~esto na smanjeno uzimanje mesa. Tako je povr}e, izvrsna i hranljiva zamena za meso, postalo osnov u mnogim ukusnim receptima - od predjela do glavnog obeda. 

Mnogim paprika{ima s povr}em dodaju se par~i~i mesa za jo{ bolji ukus, ali jela bez mesa du`e mogu stajati. Ulje je prezervativ koji omogu}ava da jelo od povr}a bude poslu`eno hladno ili na sobnoj temperaturi i nekoliko dana posle pripreme, kada je ukus ~ak i bogatiji. 

Nadeveno povr}e, izvrsno punjenje sa egzoti~nom sadr`inom, vodi poreklo iz Gr~ke i Turske - odakle su ga Arapi preuzeli. Zato {to zahtevaju dugu i slo`enu pripremu, mnogi se {ale govore}i da je nadeve izmislio ljubomorni mu` koji je `eleo da mu `ena bude {to du`e zaposlena u kuhinji. U stvari, ovi nadevi su simbol arapskog gostoprimstva i mera doma}icine `elje da ugodi svojim gostima. Naj~e{}i nadev je od me{avine mlevenog mesa, pirin~a, biljaka i za~ina. Priprema nadeva je uglavnom skupa, zato se slu`e obi~no za prazni~ne prilike. Omota~ za nadev mo`e biti list (kupusa, vinove loze) ili izdubljeno povr}e (tikvica, plavi patlid`an, paprika, arti~oka, krompir). Za vrhunski ukus nadevi se kr~kaju u supi od paradajza, jogurta ili kostiju i za~ine se sokom od limuna. 

 

 

SPARGLA IZ DAMASKA

JELO OD DVA POVRCA

SMESANO JELO

PLAVI PATLIDZAN ZACINJEN SIRCETOM OD NARA

PLAVI PATLIDZAN ZACINJEN TAHINOM

PASIRANI PLAVI PATLIDZAN

PLAVI PATLIDZAN SA PERSUNOM I SIROM

PECENI PLAVI PATLIDZAN I PARADAJZ

PECENI PLAVI PATLIDZAN SA KISELIM MLEKOM

BAMIJE

BAMIJA NA ULJU

BORANIJA NA ULJU

SPANAC NA ULJU

PASULJ NA ULJU

BOB NA ULJU

BOB SA TAHINOM

KISK NA ULJU

TIKVICE NA ULJU

MAGMUMA

PIRINAC >>>>

<<<<