Make your own free website on Tripod.com
Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

SAMITA

 

1         mlado jagnje

 50 g       mlevenog {afrana

 50 g       soli

kotao

ra`anj

dve ra~ve

ugalj za ro{tilj

 

Jagnje pripremiti za pe~enje pa staviti na ra`anj. Iskopati u zemlji kanal (du`ine koliko je jagnje, {irine i dubine 30 cm), na svaku stranu staviti po ra~vu pa zapaliti vatru. ^im nestane  dima, staviti ra`anj sa jagnjetom na ra~ve i lagano okretati  iznad uglja.  Kada je meso pe~eno, ise}i i poslu`iti uz so i mleveni {afran.

 

      Priprema: 30 minuta.

 

      Trajanje pe~enja: jedan ~as.

>>>>