Make your own free website on Tripod.com
Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

NADEVENO LISCE VINOVE LOZE

 

400 g       mlevenog mesa

300 g       pirin~a

 50 g       maslaca

1 kg    vinovog li{}a (voditi ra~una pri berbi da li{}e ne bude prskano sredstvima za za{titu; mo`e se nabaviti i u prodavnici ve} pripremljeno u tegli ili konzervi).

4         limuna

2         glavice bela luka

 15 g       bibera

so

 

Uzeti tanke listove vinove loze srednje veli~ine. Ako su sve`i, skinuti peteljke i staviti u klju~alu vodu pet minuta. Potom ih iscediti i polo`iti u tanjir, jedan preko drugog, spremne za nadev. Listove vinove loze iz tegle ili konzerve dovoljno je samo isprati od soli potapanjem u hladnu vodu.

 

Oprati pirina~, iscediti pa pome{ati sa mlevenim mesom dodaju}i so i biber. Postupak nadevanja treba da se obavlja na nekoj ravnoj povr{ini, na primer veliko izvrnutoj tepsiji. Staviti jedan list vinove loze na tepsiju, na sredinu staviti sloj pripremljenog nadeva, prekriti krajem sa desna, pa krajem sa leva, a zatim prednjim i zadnjim. Svaki nadeveni list treba da li}i na mali prst. Ukoliko je list suvi{e mali, koristiti dva (pripajanje }e se izvr{iti vodom, zato jer su listovi jo{ vla`ni). Po{to je sva koli~ina listova na ovaj na~in nadevena, o~istiti beli luk, ali ga ne se}i. U {erpu staviti "prste" od nadevenog li{}a vinove loze u redove, sa belim lukom na svaka dva reda.  Odozgo staviti zasoljen sok od limuna i maslac u lamelama. Sipati vodu da  prekrije "prste" pa preko svega staviti preokrenut te`ak tanjir. Pokriti {erpu i staviti na laganu vatru. Kada listovi vinove loze postanu meki, odnosno mo`emo ih lagano probosti vrhom vilju{ke, skinuti i poslu`iti toplo.

 

      Priprema: 30 minuta

 

      Kuvanje: jedan ~as i 30 minuta

 

- U {erpu mo`emo dodati i par~i}e masnijeg ov~ijeg ili gove~eg mesa. Ovo meso kuvano s listovima vinove loze bi}e izvrsno.

 

- Svaki put kada je to mogu}e, mo`emo zameniti sok od limuna sa sokom od zelenog gro`|a.

 

- Ovo jelo ne treba me{ati sa onim gde se listovi vinove loze pune sa nadevom bez mesa (Jaland`i dolma - La`ni nadev).

 

____________________

(Napomena: Ovo jelo je u turskoj kuhinji poznato pod imenom "Jabrak")

>>>>