Make your own free website on Tripod.com
Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

OVCA NA RAZNJU

jagnjenaraznju.jpg

1       ovca od oko 15 kg (odrana i ispra`njena)

1 kg    maslaca

         so

 

U rovu 50 - 60 cm {irine, 15 - 20 cm dubine i 1,5 m du`ine staviti granje srednje debljine. Zapaliti vatru.

 

      Duga~ki drveni ra`anj, za{iljen na vrhu, provu}i kroz ovcu od glave do repa. Ra`anj treba da pro|e kroz celu ovcu. Svezati ple}ke za vrat, a butke istegnuti i svezati za ra`anj. Celu ovcu posoliti i premazati maslacem.

 

Kada se vatra pretvori u `ar, krajeve ra`nja staviti na dva kamena koji se nalaze sa svake strane rova, ili na raklje od drveta, tako da se ovca mo`e okretati. Udaljenost od `ara treba da bude oko 50 cm.

 

Okretati ra`anj polagano kako bi se ovca podjednako pekla sa svih strana. S vremena na vreme mazati ovcu rastopljenim maslacem i to ~etkom ili krpom prika~enoj na {tapu.

 

Pe}i najmanje 3 ~asa, neprestano okre~u}i ra`anj i paze}i da se odr`i stalna temperatura (ukoliko je potrebno, dodati malo }umura).

 

Kada meso dobije zlatnu boju sa svih strana, proveriti koliko je pe~eno: meso je pe~eno ukoliko je meko i mo`e se prstima lagano odvajati.

 

Skinuti ovcu sa vatre i poslu`iti toplu. Postoji dva na~ina za poslu`enje: mogu}e je krajeve ra`nja postaviti na posebne nogare ili skinuti ovcu sa ra`nja i polo`iti  na veliki poslu`avnik prekriven listovima lo}ike.

 

Tradicija nala`e da se ovca pe~ena na ovaj na~in jede prstima.

 

S obzirom da se butovi najdu`e peku, nekada se skinu, pa se ovca stavi na ra`anj i pe~e bez njih.

 

Ovcu je mogu}e pe}i i ispred posebno konstruisanog vertikalnog ro{tilja.

 

Koli~ina je dovoljna za 20-tak osoba. Priprema i pe~enje traju 3 do 4 ~asa.

 

      Na isti na~in se priprema: 

 

      - Gazela na ra`nju: "Gazala ma{vija"

 

      - Mala kamila na ra`nju: "Fasil ma{vij”

 

      - Muflon na ra`nju: "Urvija ma{vija"

 

 

 

 

>>>>