Make your own free website on Tripod.com
Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

KAFA

 50 g   kafe (crno isp`ene i vrlo fino samlevene)

100 g   kristal {e}era

         d`ezva (na dnu {iroka, gore uska)

         mala {erpa

 

Staviti doze mlevene kafe, zatim  {e}era u d`ezvu. Pustiti neka voda provri u jednoj maloj {erpi posebno i sipati je iz jednog pokreta u d`ezvu (od pola litre). Ovu staviti na vatru, me{aju}i ka{i~icom. Na svaki klju~ skinuti d`ezvu i ponovo vratiti na vatru. Tre}i put, lagano udariti dnom d`ezve u ravnu povr{inu. Talog kafe po~inje da se talo`i na dnu. Sada sipati u {oljice dodaju}i svakoj jednu ka{i~icu tople vode. Talog se sada potpuno sle`e.

 

      Slu`iti veoma toplo.

 

      Trajanje: 15 minuta.

 

- po poreklu re~ "kahva" je  odredjivala pi~e koje je ranije postojalo, a ne kafu.

 

- mo`emo pove}ati ili smanjiti dozu {e}era, ve} prema ukusu svakoga.

 

      - neki kafi dodaju zrna "hub al-hale" (sa Madagaskara).

>>>>