Make your own free website on Tripod.com
Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

ARAPSKI CAJ

 15 g   ~aja

 10 g   nane (sve`e ili su{ene)

 10 g   pelena

150 g   kristal {e}era

         ~ajnik

         kotli} s poklopcem

 

      Staviti vodu (pola litre) da prokuva u ~ajniku i u kotli}u. Staviti ~aj u ~ajnik, prome{ati jednim kru`nim pokretom ~ajnika, isprazniti ovo prvo ulivanje bacaju}i vodu. Uneti sada u ~ajnik nanu i {e}er, napuniti kipu}om vodom iz kotli}a, pustiti da parenje traje pet minuta, dodati {e}er i poslu`iti.

 

Kada je ~ajnik prazan, staviti u njega drugu porciju ~aja i nane koja je jednaka polovini prve porcije. Sipati kipu}u vodu iz kotli}a, poslu`iti drugi put. Tre}i put, uradimo isto, dodaju}i pelen.

 

      Trajanje: 20 minuta.

 

- Mo`emo napraviti me{avinu dodaju}i ~aju listove sve`e ili suve `alfije, vrbene, bosiljka i majorana.

 

^esto ispr`imo zrna ara{ida u  metalnom tiganju, kinemo im ljusku i stavimo u ~a{e. Tada grickamo zrnca u isto vreme kada srku~emo ~aj.

 

- Neki upotrebljavaju dva ~ajnika: u prvom je ~aj sipan u kipu}u vodu, a u drugom  je {e}er. Prebacujemo te~nosti iz prvog ~ajnika u drugi, a iz ovoga u ~a{e zvanica. Tada ponovo napunimo toplom vodom drugi, koju uzimamo iz kotli}a koji je rezervisan za tu svrhu. Te~nost prolazi tri puta kroz drugi ~ajnik, a iz njega u ~a{e.

 

>>>>