Make your own free website on Tripod.com
Home
UVOD
ARAPSKO GOSTOPRIMSTVO
ZACINI
PREDJELA
SALATE I SOSOVI
JAJA
SUPE I CORBE
POVRCE
PIRINAC
KUSKUS
MESO
PERAD
RIBE I LJUSKARI
HLEB I TESTA
SLATKA JELA
NAPICI
KOZERVIRANJE HRANE
NOVI RECEPTI
GLOSAR
LITERATURA I FOTOGRAFIJE
LINKOVI
KONTAKT:

MASLINE

MASLINE POTOPLJENE U KRE^

 

5 kg   krupnih maslina

100 g    `ivog kre~a

500 g    soli

 

Rastvoriti `ivi kre~ u odgovaraju}em sudu, u deset litara vode, pa u rastvor usuti masline. Prome{ati drvenom varja~om svakih ~etvrt sata. Zatim ostaviti dvanaest sati i videti da li su masline kuvane (treba lako da se bodu vrhom vilju{ke).  Masline zatim izvaditi i oprati ih u ~istoj vodi tri - ~etiri puta. Zatim ih staviti u slanu vodu (500 g soli na 5 kg) i odlo`iti u stakleni sud ili }up.

 

 

KONZERVIRANJE ZELENIH MASLINA

 

5 kg     zelenih maslina

 

Razbiti malsine izmedju dva ravna kamena. Ostaviti ih namo~ene tokom nedelju dana u vodi, koju menjati svako jutro i ve~e. Na taj na~in masline }e malo po malo gubiti svoj gorak ukus. Zatim ih zatvoriti u jedan }up stavljaju}i ravan i dosta te`ak kamen odozgo. U trenutku kada se `eli jesti, potopiti ih u vodi jednom ili nekoliko puta.

 

 

KONZERVIRANJE MASLINKI S NARAND@AMA

 

5 kg   zelenih maslinki

1 kg   narand`i (gorkih - vrsta grejpfruta)

150  g   soli

 

Uzeti maslinke onda kada im boja jo{ nije pre{la u crnu. Na svakoj no`em napraviti dva-tri reza. Potopiti ih u vodu i ostaviti nedelju dana. Vodu menjamo svako ve~e i jutro, na taj na~in maslinke gube deo svoje gor~ine (neki i vole da budu upola gorke).

 

O~istiti narand`e, prese}i ih po polovini i posuti sa solju. Pustiti da se odmaraju tokom 12 ~asova, a zatim iscediti u jednu veliku posudu. Uzeti vode u koli~ini jednakoj tre}ini koli~ine soka od narand`i, staviti je da proklju~a, zatim ohladiti i naliti u posudu sa sokom. Tu staviti masline i pritisnuti ravnim kamenom.

 

- Soku od narand`e mogu}e je dodati 2-3 limuna ise~ena na tanke kri{ke, ili jednostavno iscedjen sok iz njih.

 

 

OSTAVLANJE CRNIH MASLINA

 

5 kg   maslina

500  g   soli

 

Uzeti zrele masline, svaku probu{iti vilju{kom (ili debelom iglom) pa ih staviti  u sud gde }emo ih dr`ati. Rastopiti soli u dve litre vode i presolac baciti preko maslina tako da budu potpuno prekrivene.  Hermeti~ki zatvoriti i odlo`iti na sve`e mesto.  Mo`emo ih jesti posle 40 dana.

 

 

MASLINE U SIR]ETU OD NARA

 

      Upotrebljavati zelene masline koje nemaju gorak ukus.

 

1         {olja zelenih maslina

1/2       malog luka (iseckanog)

3         supene ka{ike sir}eta od nara (Videti recept za pripremu)

3         supenek ka{ike vode

3         supene ka{ike maslinovog ulja

2         kafene ka{ike braon {e}era

          - prstohvat soli

 

Izvaditi ko{pice iz maslinki pa svaku ise}i na 2-3 dela. Pome{ati preostale sastojke pa ih ume{ati u masline. Marinirati otprilike jedan ~as pre slu`enja.

 

 

 

>>>>